Proje Hakkında

Bu projenin genel hedefi, TEİAŞ'ın iletim şebekesinin ve kontrol sisteminin verimliliğini ve güvenliğini arttırmaktır. Projenin kapsamında iletim faaliyetlerinde enerji yoğunluğunun azaltılması, enerji verimli teknolojilerin ve yenilenebilir enerjinin şebekeye dahil edilmesi ve şebeke operasyonlarının verimliliğinin iyileştirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Proje çerçevesinde yürütülmekte olan bu çalışmaların bazıları performans ve verimliliğinin değerlendirilmesi için iletim unsurlarının analizi, iletim planlaması ve fiyatlandırması için en iyi uygulamaların tespiti ve eğitim, saha ziyaretleri ve atölye çalışmaları gibi etkinliklerdir.