Proje Hakkında

Proje Adı: IPA 2013 Elektrik İletiminde Enerji Verimliliğinin Teknik Gözden Geçirilmesi, Analizi ve Değerlendirilmesi

Paydaşlar: TEİAŞ Genel Müdürlüğü, YEGM, Dünya Bankası, AB Bakanlığı

Yüklenici: CESI S.p.A

Başlangıç Tarihi: 1 Aralık 2017

Bitiş Tarihi: 31 Ağustos 2018