Proje Hakkında

Proje Adı: IPA 2013 Elektrik İletiminde Enerji Verimliliğinin Teknik Gözden Geçirilmesi, Değerlendirilmesi ve Analizi

Paydaşlar: TEİAŞ, ETKB, AB Başkanlığı, AB Delegasyonu, Dünya Bankası

Yüklenici: CESI S.p.A

Başlangıç Tarihi: 1 Aralık 2017

Bitiş Tarihi: 28 Şubat 2019